Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Content
texte

1. Context


Voor Boiron BV (hierna 'Laboratoires BOIRON') is de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk.

Het doel van dit beleid is daarom om u te informeren over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens (hierna 'Gegevens'), evenals uw rechten met betrekking tot de Verordening (EU) nr. 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR of AVG).

2. Wanneer verzamelen we uw gegevens?


Uw gegevens worden verzameld wanneer u de website https://www.oscillococcinum.be/ gebruikt.

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?


De verwerkingsverantwoordelijke is Boiron BV (KBO 0541.731.340), die u kunt contacteren voor elke vraag over dit onderwerp:
Per post: Carlistraat 5 - 1140 EVERE
Per e-mail: dp@boiron.be

4. Welke categorieën van gegevens verzamelen we?


De verschillende categorieën verzamelde gegevens zijn voornamelijk:
(i) webidentificatiegegevens: browsegeschiedenis, IP-adres, identificaties van mobiele terminals, webgeolokalisatiegegevens.

5. Voor welke doeleinden worden de gegevens verzameld?


Het doel van deze gegevensverzameling is:
(i) beheer en opvolging van klant-, gebruikers- en prospectrelaties, evenals contentmarketing;
(ii) meting van kwaliteit en tevredenheid;
(iii) beheer en verbetering van toegang en werking van de dienst;
(iv) meting van websiteverkeersgegevens;
(v) de verspreiding, meting en effectiviteit van onze online advertenties

6. Op welke legale basis worden uw gegevens verzameld?


Laboratoires BOIRON  is bevoegd om deze verwerking uit te voeren op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
- uw voorafgaande toestemming;
- het legitieme belang van Laboratoires BOIRON;
- eventueel wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de activiteiten van Laboratoires BOIRON.

7. Wie zijn de ontvangers van de gegevens?


Uw gegevens worden verwerkt door geautoriseerd personeel van Laboratoires Boiron, dat een geheimhoudingsplicht heeft.

Bepaalde gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de volgende geautoriseerde derden:
- de website-editor;
- de host van de website;
- dienstverleners die bijdragen tot het bereiken van de hierboven beschreven doeleinden;
- de bedrijven van de BOIRON Groep;
- elke administratieve of gerechtelijke autoriteit, indien vereist volgens de toepasselijke wetgeving.

In alle gevallen zorgt Laboratoires BOIRON ervoor dat deze derde partijen zich ertoe verbinden de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven, de gegevens uitsluitend voor de hierboven beschreven doeleinden te verwerken en de passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen uit te voeren om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen.

8. Worden de gegevens buiten de Europese Unie (EU) overgedragen?


Gegevens kunnen buiten de EU worden overgedragen. In dit geval zal Laboratoires BOIRON er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze internationale doorgifte met voldoende veiligheidsgaranties plaatsvindt, zoals voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

9. Hoelang worden de gegevens bewaard?


Laboratoires BOIRON bewaart gegevens gedurende een periode die evenredig is met het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als zodanig worden de cookiegegevens 13 maanden bewaard.

10. Wat zijn uw rechten?


Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u de volgende rechten:

  • Recht op toegang: u kunt informatie verkrijgen over de verwerking van uw gegevens en een kopie van deze gegevens.
  • Recht op rectificatie: u kunt ons vragen om uw gegevens die onjuist of niet meer actueel zijn geheel of gedeeltelijk te wijzigen.
  • Recht op overdraagbaarheid: u kunt verzoeken dat uw gegevens in een bruikbaar formaat naar een derde partij worden geëxporteerd.
  • Recht op verwijdering: u kunt de verwijdering van uw gegevens eisen binnen de grenzen van wat is toegestaan ​​door regelgeving.
  • Recht op beperking van verwerking: u kunt in bepaalde gevallen waarin is voorzien door regelgeving, verzoeken dat uw gegevens op een beperkte manier worden verwerkt.
  • Recht op bezwaar: u hebt het recht om op basis van legitieme redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden.

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze dienst voor gegevensbescherming: dankzij de contactadressen vermeld in paragraaf 3 'Gegevensbeheerder'.

Voordat we op uw verzoek reageren, kunnen we uw identiteit verifiëren en/of u vragen ons meer informatie te verstrekken om erop te reageren.

U heeft ook de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

11. Cookies en andere trackers


Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen cookies op uw browsersoftware worden geïnstalleerd. Ga voor meer informatie of om deze cookies te configureren naar 'Cookiebeleid'.

12. Databeveiliging


Laboratoires BOIRON heeft technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd die zijn aangepast aan de mate van gevoeligheid van de gegevens, om de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en deze te beschermen tegen elke kwaadwillende inbreuk, verlies, wijziging of openbaarmaking aan onbevoegde derden.